Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki 2023 yılı fındık hasat tarihlerini açıkladı. Buna göre, il genelindeki hasat başlangıç tarihi 12 Ağustos olarak açıklandı.

Düzce’nin önemli tarım ürünü olan fındık için hasat tarihleri belli oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüksekliği 250 metreye kadar olan yerlerde 12 Ağustos, yüksekliği 500 metreye kadar olan yerlerde 18 Ağustos ve daha yüksek yerler için ise hasat başlangıç tarihini 26 Ağustos olarak belirledi.

Fındık hasadı ile ilgili yapılan açıklamada “Bölgemizin yağışlı olması ve buna bağlı olarak da yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı gelişme göstermesi fındık hasadını güçleştirmekte ve yere düşen fındıkların kaybolmasına neden olmaktadır. Üreticilerimiz tarafından fındık hasadına başlamadan önce fındık hasadını güçleştirmemesi ve yere düşen fındığın kaybolmaması için hasattan 5-10 gün önce fındık bahçelerinde ot temizliği yapılmalıdır. Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve kalite kaybı yaşanacağından, zamanından önce fındık hasadının yapılmaması önemlidir. Fındık çeşitlerinin hepsi aynı anda hasat olumuna gelmemektedir. Bu nedenle çeşitlerin ayrı ayrı ve hasat olumuna geldiğinde toplanması gerekir. Fakat bahçelerimizin karışık çeşitlerden kurulu olması, en azından bahçedeki hakim çeşidin olgunlaştığında hasadın yapılmasını zorunlu kılmaktadır” denildi.

Fındıkta hasat olgunluğu kriterleri ise şu şekilde bildirildi:

Zurufların (yeşil kabuğun) iyice sararıp kızarmaları

Fındık danelerinin zuruf içerisinde oynamaya başlaması

Sert meyve kabuğunun 3/4 oranında kızarması ve iç fındığın kendine has sertlik ve tadını alması

Sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan dalların sallandığı zaman meyvelerin 3/4’ünün daldan dökülmesi

Kabuk kırıldığında iç fındığın zarının koyu krem rengine dönüşmesi.

Fındık hasadında bunlara dikkat

Müdürlük, fındığın hasadında dikkat edilmesi ile ilgili yaptığı bilgilendirmede “Fındığın en iyi hasat edilme şekli dalları silkelemek suretiyle yerden toplanarak hasat edilmesidir. Bu sebeple elverişli bahçelerde yerden toplanarak hasat edilen fındıklar tam hasat olgunluğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olacak, ayrıca bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar görmemiş olacaktır. Bölgede yaygın olarak uygulanan daldan el ile toplanarak fındığın hasat edilmesinde, dalların birbirine sürtünmemesine, çotanakların dala birleştiği yerden tek tek koparılmasına ve gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklara zarar vermemek için sıyırma şeklinde toplama yapılmamasına dikkat edilmesi gerekir. Toplanan fındıklar çuvallarda bekletilmemelidir. Toplanan fındıkların harmanlanmasında fındığın iyice kurutulması, kurutulan fındıkların serin, kuru ve havalanabilir nitelikteki yerlerde depolanması gerekmektedir. Hasat olumundan önce toplanmış, iyi kurutulmamış ve fazla nemli fındıkların muhafazası oldukça güç olduğu bu gibi fındıklarda küflenme, acılaşma ve kızışma olmaktadır. Yine insan ve hayvan sağlığı için zararlı olan aflatoksin de erken toplama, olumsuz harmanlama ve uygun olmayan depolama şartlarından kaynaklanmaktadır. İhraç edilen aflatoksinli fındıklar dış pazarlardan geri dönecektir. Bu ürünlerin geri dönmesiyle hem sanayicimiz hem de üreticilerimiz zarar göreceklerdir. Dolayısıyla tüm bu nedenlerden dolayı Ülke ekonomimiz zarara uğrayacaktır. Çevre kirliliği ve orman yangınlarının önlenmesi açısından fındık zurufunun yakılmayarak, gübre olarak değerlendirilmelidir. Üreticilerimizin fındıkta rekolte ve kalite kaybı yaşamamaları ve sağlıklı üretim için açıklanan hasat tarihlerinden önce fındıklarını hasat etmemeleri çiftçilerimizin yararına olacaktır. 2023 yılı fındık üretim sezonunda tüm çiftçilerimizin ürünü bol, hasadı bereketli olsun” denildi.

Kaynak: iha