Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık toplama, mevsimlik işçi çalıştırma esasları ve fındık toplama tarihlerini belirledi.

Alaplı İlçe Tarım Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; 19.04.2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri ile ilgili Başbakanlık Genelgesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 27 Mayıs 2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği"ne istinaden hazırlanan "Mevsimlik Tarım İşçileri Eylem Planı"nda,

2023 yılı fındık hasadına sahil kesimde (Rakım 0-250 metre) 8 Ağustos,

orta kesimde (Rakım 250-500 metre) 14 Ağustos,

yüksek kesimde (Rakım 500 metre ve üzeri) 21 Ağustos 2023 tarihinde başlanması tavsiye edilir.

Komisyon kararında, fındık toplama tarihleri ile ilgili kararların bağlayıcı nitelikte olduğu, belirlenen tarihlerden önce fındık toplamanın yasak olduğu belirtildi.

Komisyon kararında, fındık toplama işçilik ücretlerinde, 27 Mayıs 2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen ‘’İşçilerin günlük brüt kazançları, 4857 sayılı İş Kanununun 39. Maddesinde belirtilen asgari ücretin altında olamaz’’ ibaresine göre hareket edileceği de ifade edildi.

Komisyon kararında şu maddelere de yer verildi:

İşçilerin sosyal ihtiyaçları işçi çalıştıranlar ve aracılar tarafından karşılanacaktır.

Fındık toplamaya  örf ve adetleri göre sabah 07.00'de başlanacak akşam 19.00'da sona erecektir. 

16 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar çalıştırılmayacaktır.

İşveren ve aracılar işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda her türlü önlemi almak zorundadır. 

Köy ve mahalle muhtarları bu kararı ilan etmek ve yürütmekle yükümlüdür.

Fındık patozlarıyla fındık çekim işi yol kenarında ve yol üzerinde yapılmayacaktır, fındık zurufları yakılmayıp gübre olarak bahçelere dağıtılacaktır.

Mevsimin yaz olması sebebiyle yangın çıkmaması için işçi, işveren ve aracılar gerekli tedbirleri alıp herhangi bir aksi durumda yetkilileri bilgilendireceklerdir.

Asayişi bozucu hareketler, muhtarlıklar tarafından kolluk kuvvetlerine derhal bildirilecektir.

Fındık toplama işçilik ücretleri 27 Mayıs 2010 tarih ve 27593 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği'nin 12. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen İşçilerin günlük brüt kazançları 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesinde belirtilen 'asgari ücretin altında olamaz' ibaresine göre hareket edilecektir.

Editör: Haber Merkezi