Düzce’de oluşturulan örnek fındık bahçesinde, budama çalışması gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Altınpınar köyünde örnek bir fındık bahçesi oluşturmak için fındık yetiştiriciliği yapan üretici Fatma Ak’ın bahçesinde, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun’un katılımıyla budama demonstrasyon çalışması yapıldı.

Ülkemizin en önemli ihracat ürünü olan fındıkta, sürdürülebilir tarım teknikleri ile verim ve kaliteyi artırmak için çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, il genelinde yaklaşık 24 bin üreticinin 632 bin dekar alanda fındık yetiştiriciliği ile uğraştığını belirterek; “Hasattan sonra en önemli işlem fındıkta budama. Üreticimiz Fatma Ak’ın fındık bahçesinde gerçekleştirilen çalışmayla, örnek bir fındık bahçe oluşturulması hedeflenmektedir. Fındık entegre çalışmaları 2023 yılında İl ve İlçe Müdürlükleri olarak 165 üreticide yaklaşık 2 bin dekar alanda yürütülen çalışma. Her köyde örnek bahçe tesis ederek, bölgede birim alandan daha yüksek ve daha kaliteli verim alan öncü çiftçiler yetiştirerek fındığın birim alandaki maliyetleri düşürmeyi planlıyoruz” dedi.

Dal sayısı üretimi düşürüyor

İl Müdürü Esra Uzun, fındıkta verimin arttırılması için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı; “Fındık bitkisi Karadeniz bölgesinde genellikle ocak usulü dikim sistemi ile bahçeler tesis edilmekte. Üreticiler ocakta 10-12 dal ile üretim yapmakta. Ancak bitkinin besleyebileceği dal sayısının fazla olması nedeniyle verim ve kalite ikinci planda kalmakta olup, sadece vejetatif gelişim ön plana çıkmaktadır. Bitkideki dal sayısı fazla olduğunda bahçedeki nem oranı artmakta olup, hastalık ve zararlıların artmasını teşvik etmektedir. Fındık bahçelerinde toprak yapısına, bitki çeşidi ve dikim sıklığı dikkate alınarak ocakta maksimum 5-6 dal olacak şekilde ocakların tesis edilmesi hem hastalık zararlı popülasyonunu azaltacak hem de verim ve kaliteliyi artıracağından üreticilerin birim alandaki gelirini artırmış olacaktır. Üreticilerimiz bu günlerde bahçelerini kontrol edip, gerekli görülmesi durumunda İl ve İlçe Müdürlüğünde görevli teknik personelden yardım alabilirler.”

fındık2-4

Kaynak: iha