Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İhtisas Komisyonlarına Başkan ve Üyeleri belirlemek için toplandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman getirilirken, üyelikler de belirlendi. Dijital Mecralar Komisyonu Üyeliğine, İletişim Fakültesi mezunu AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı da seçildi.

Avcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle TBMM Dijital Mecralar Komisyon üyeliğine seçilmiş bulunmaktayım. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhur ittifakı Vekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı hedefiyle çalışmalarımıza Dijital alanda da devam edeceğiz.

TBMM 28. Dönem Dijital Mecralar Komisyonu’na genel kurulda seçilmemin ardından ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Gelişen yaşam ve teknolojik şartların yansıması olarak internet ve buna bağlı hizmetler, günlük hayatımıza yoğun bir şekilde girmiştir. Elbette getirdiği bir çok olumlu yanları olduğu gibi bununla birlikte günümüzün önemli sorunları haline gelen dijital mağduriyet, siber zorbalık, siber suçlar, internet ortamında yapılan yayınlarla işlenen suçlarla mücadele edilmesi ve Cumhurbaşkanımızın da çok önemsediği dezenformasyon ile mücadele konuları komisyonumuzun öncelikleri olacaktır. 

Bu vesileyle, komisyonumuzun ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

KOMİSYON HAKKINDA
Dijital Mecralar Komisyonu, 23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi ile kurulmuştur.

Komisyon; kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek üzere kurulmuştur. 

KOMİSYON HAKKINDA DETAYLI BİLGİ
Komisyonun görevleri şunlardır:

Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek,
Komisyon Başkanlığının talebi üzerine veya ihtisas komisyonlarınca talep edilmesi halinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görev alanı yönünden inceleyerek görüş sunmak.
İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak.
İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak.
İnternet kullanımı ve etkileriyle ilgili uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, bu konular hakkında gerektiğinde yurtdışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve önerler sunmak.
İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlikler ve projeler yapmak.
Komisyonun yetkileri şunlardır:
Görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi almak,
Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmak,
Gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere çağırmak.

avcıkomisyon