Türkiye Taşkömürü Kurumu, nitelikli personel açığının kapatılmasını teminen Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2 bin pano ayak üretim işçisi alacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının açıktan ve naklen atama hükümlerinde değişikliğe gidildi.
Mevcut düzenlemeye göre, 2022 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanması için yönetim kurulunun yetkisi bulunuyor.
Değişiklikle, TTK'dan son yıllarda ayrılan nitelikli personel açığının kapatılmasını teminen, söz konusu kısıtlamaya tabi olmaksızın 2 bin münavebeli (gruplu) pano ayak üretim işçisi istihdamında kurum yönetim kurulu yetkili olacak.

Otobüste, içi döviz dolu poşetini düşürdü! Otobüste, içi döviz dolu poşetini düşürdü!

ttkalım