Türkiye Taşkömürü Kurumu'na girmeye hak kazanan 43 asil adayın belge teslim tarihleri arasında kuruma müracaat etmemesinden dolayı, yerlerine İl yedek listesinin 1. sırasından başlamak üzere isimlerin çağrıldığı açıklandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; “2000 Gruplu işçi alımı kura çekimi sonucunda 'Asıl' aday olarak işe girmeye hak kazanan ve kurumumuza gerekli evrakları getiren adaylar sağlık muayenesi yapılmak üzere ilgili hastanelere sevk edilmiştir. Diğer taraftan, işe girmeye hak kazanan Zonguldak’tan 34, Bartın’dan 6 ve Karabük’ten 3 kişi olmak üzere toplam 43 asil aday, belge teslim tarihleri arasında Kurumumuza müracaat etmemiştir. Bunların yerine ilgili İl yedek listesinin 1. sırasından başlamak üzere aşağıda isimleri belirtilen adaylar çağrılmıştır.

Zonguldak YEDEK Listesi için  TIKLAYINIZ.

Bartın YEDEK Listesi için  TIKLAYINIZ.

Karabük YEDEK Listesi için  TIKLAYINIZ.

YEDEK adayların; ücretleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle, TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre sağlık muayenelerinin yapılabilmesi için Kurumumuzca belirlenen ilgili Hastanelere sevk edilmek üzere; 08.11.2023-13.11.2023 tarihleri arasında aşağıdaki belgeler ile birlikte Zonguldak TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı İşçilik Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Milletvekilleri, fındık için bir araya geldi Milletvekilleri, fındık için bir araya geldi

YEDEK ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER
Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi
En son bitirdiği okul diploması ve fotokopisi
4 adet vesikalık resim
İkametgâh belgesi
Nüfus kayıt örneği
Varsa askerlik terhis belgesi (fotokopi)
Varsa Sigorta sicil numarası ve Başlangıç tarihi (Gün, Ay, Yıl) (Fotokopi)

NOT: Belgelerinden herhangi biri eksik olan adayların hiçbir belgesi kesinlikle alınmayacak olup, belgelerin şeffaf dosya içerisinde getirilmesi gerekmektedir.

NOT: Listede ismi bulunan YEDEK adaylar, Kurumumuzca sevk edildiği hastane tarafından TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları 'Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır' kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarına ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucuna göre işe başlatılacak olup, 'ÇALIŞAMAZ' kararı alan veya Arşiv Araştırma sonucu 'OLUMSUZ' olan adayların yerine ise sıradaki YEDEK adaylar çağrılacaktır.

Evrak teslimi için son tarih 13.11.2023 mesai bitimine kadar (17:00) olup, bu tarihe kadar Kurumumuza belgeleri teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar çağrılacaktır

Bu ilan, yönetmelik hükümlerine göre tebligat niteliğinde olup, işçi adaylarına ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Editör: Haber Merkezi