Kdz. Ereğlili akademisyen Doç. Dr. Faruk Temel, ‘Kdz. Ereğli neden İl olmalı?’ başlığı ile kaleme aldığı yazıda; ilçenin il statüsü kazanması konusunda şehrin yerel dinamiklerinin demokratik hakları çerçevesinde ortak bir söylem birliğine varması gerektiğine dikkat çekti ve “Kdz. Ereğli, şehrin hinterlandı (sahilin arkasındaki, limanın gerisindeki bölge), nüfusu, mevcut il merkezine mesafesi, ekonomik ve eğitim durumu gibi sayılı il olma kriterlerini tam manasıyla karşılamaktadır. Elbette bu kriterler teknik şartlar olarak öne çıksa da şehir, bütün bunların yanı sıra il statüsünü kazanmaya yetecek özgün nitelik taşımaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Faruk Temel, 'Kdz. Ereğli Neden İl Olmalı?’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Aslen Kdz. Ereğlili olan Doç Dr. Faruk Temel, Türkiye’de il sayısının 100’e çıkarılması planı çerçevesinde Kdz. Ereğli’nin de il statüsüne kavuşma ihtimali olan şehirler arasında yer aldığını hatırlattığı yazısında şu görüşlere yer verdi:

“Kdz. Ereğli Neden İl Olmalı? Kdz. Ereğli ile ilgili uzun süreden bu yana konuşulan il olma meselesi çeşitli sebeplerle ötelense de bu süreçte şehrin il statüsü kazanması beklenmektedir. Nitekim Kdz. Ereğli, şehrin hinterlandı, nüfusu, mevcut il merkezine mesafesi, ekonomik ve eğitim durumu gibi sayılı il olma kriterlerini tam manasıyla karşılamaktadır. Elbette bu kriterler teknik şartlar olarak öne çıksa da şehir, bütün bunların yanı sıra il statüsünü kazanmaya yetecek özgün nitelik taşımaktadır.

ŞEHİR, EKONOMİK ANLAMDA GÜÇLÜ DİNAMİKLER TAŞIMAKTA
Bir şehrin statüsünü belirleyen birçok kriter bulunmaktadır. Kanun çerçevesinde ilçe ve il gibi statülerin yanı sıra şehrin ekonomisi, nüfusu, iş sahaları, coğrafi özellikleri gibi öne çıkan hususlar da şehrin resmi statüsü dışında şehre güç veren unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Kdz. Ereğli; turistik, ticari, sınai, tarımsal ve kültürel yönü oldukça güçlü bir şehir olarak belirmektedir. Uzun bir sahil şeridi ve doğasıyla 'Şirin Ereğli' olarak anılan, demir ve çelik fabrikasıyla sanayinin gözdesi olarak tanınan şehir, ekonomik anlamda güçlü dinamikler taşımaktadır. Şehrin ticari hacmi güçlü bir görünüm sergilerken, ülke ekonomisine katkısı hatırı sayılır orandadır. Demir ve çelik fabrikası, kömür madeni ocakları, çimento fabrikaları, orman ürünleri, tersaneler gibi üretim ağları, Kdz. Ereğli’yi ekonomik anlamda oldukça güçlü bir noktada tutmaktadır. Nitekim bütün bu sanayi kuruluşlarına bağlı olarak gelişen organize sanayi bölgesinin ikincisi de kurulmak üzeredir. Bu manada şehir sanayisi gelişmeye devam ederken, ekonomik potansiyeli genişlemeyi sürdürmektedir. Tarımsal organizasyonlar açısından bakıldığında da fındık ve çilek gibi üretimlerin yanı sıra liman şehri olmasının getirdiği avantajlar (gemi tersaneleri, balıkçılık) ve özellikle Ticaret ve Sanayi Odası’nın kafes balıkçılığı planları da ekonomik alt yapının oldukça geniş bir zemine dayandığını göstermektedir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKIMINDAN DA GÜÇLÜ
Bir şehri güçlü kılan unsurlar arasında ekonomi önemli yer tutsa da kültür ve turizm şehrin kimlik kazanmasında önemli rol oynamaktadır. Şehir, bu bakımdan da güçlü bir görünüm sergilemektedir. Uzun sahil şeridiyle yaz turizmi açısından çeşitli olanakları içerisinde barındıran şehrin, tarihi mekânları ve doğal güzellikleri turizme katkı sunmaktadır. Kültürel bakımdan ciddi bir birikimi barındıran Kdz. Ereğli; eğitim alt yapısı, çeşitli alanlarda birikim kazanmış insan gücü, sivil toplum kuruluşları, radyo ve gazetelerden oluşan basın kuruluşları ile kültürel kimliğini güçlü tutmaya devam etmektedir.

İL OLMASI ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISINI DA ARTTIRACAK
Kdz. Ereğli, şehrin kapasitesi açısından bakıldığında hastane, okul, sosyal mekanlar gibi unsurlarıyla oldukça güçlü bir yapı barındırırken, şehir sakinlerine de alternatif imkanlar sunmaktadır. Bütün bu özellikler çerçevesinde Kdz. Ereğli’nin il statüsüne kavuşması, şehri birçok açıdan çok daha ileri taşıyacakken, ülke ekonomisine katkısını da artıracaktır.

YEREL DİNAMİKLER SÖYLEM BİRLİĞİNE VARMALI
Kdz. Ereğli’nin il statüsü kazanması konusunda şehrin yerel dinamikleri demokratik hakları çerçevesinde ortak bir söylem birliğine varmalıdır. Bu manada siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve basın, Kdz. Ereğli’nin il statüsü kazanması için kamuoyu oluşturmalı ve çaba vermelidir. İl statüsü, Kdz Ereğli için de ülke için de önemli katkılar sağlayacak bir karar olacaktır.”

Editör: Haber Merkezi