Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kotra, Zonguldak'ta faaliyette bulunan Rödovans İşletmelerinin sorunlarına dair açıklamada bulundu.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) üretimden çekildiği atıl sahalarda yasal statüde, TTK ile sözleşme yaparak taşkömürü üreten rödovans işletmelerinin, yüksek maliyetler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ithal kömüre yüksek teşvik, yerli kömüre düşük teşvik sağlayan kararı nedeniyle kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Kotra; yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Soma'da meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan maden kazasının ardından işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin en üst düzeyde uygulanmasını ve bu işletmelerde çalışan maden işçilerine en az iki asgari ücret tutarında maaş ödenmesini öngören mevzuat gereğince Zonguldak'taki özel kömür işletmelerinin üretim maliyetleri çok artmış, EPDK'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘yerli ve milli kaynaklara öncelik verilmesi’ yönündeki açıklamalarına da ters düşecek şekilde ithal kömüre yüksek teşvik sağlayan kararı yerli kömür işletmelerinin pazar olanaklarını da ortadan kaldırmış, bütün bu gelişmeler sonucunda Zonguldak'ta taşkömürü üretimi yaparak milli ekonomiye katkı sağlayan rödovans işletmelerinden bir kısmı kapanmış, kalan işletmeler ise kapanma noktasına gelmiş bulunmaktadır.

Zonguldak rödovans işletmelerinde yaklaşık 3 bin 500 işçi çalışmakta olup, aileleri ile birlikte yaklaşık 15 bin kişiye hitap eden ekmek kapıları olduğu gibi, bu işletmelerde çalışanların aylık maaşlarını şehirde harcamaları nedeniyle şehir ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Rödovans işletmeleri gerek bu işletmelerin kuruluşunda, gerek üretim faaliyetinin devam ettiği süre içinde çok büyük yatırımlar yapmış, kendi mekanik lavuarlarını kendileri üretmiş, bazıları yarı mekanize sistemleri devreye sokmuş, sadece AR-GE çalışmaları için milyonlarca lira harcamıştır.

Devlete hiç yük olmadan, istihdam sağlayarak, devlete vergi ve sigorta primi, TTK'ya rödovans ücreti, maden işçilerine en az iki asgari üret tutarında maaş ödeyerek ayakta kalmaya çalışan rödovans işletmelerinin sorunları bugüne değin çözülememiş, EPDK'nın yanlış kararı düzeltilmediği için yerli ve milli üretim yapan bu işletmelerin kapılarına kilit vurması ve yaklaşık 3 bin 500 maden işçisinin işsiz kalması an meselesi haline gelmiştir.

Zonguldak'taki rödovans işletmelerinin beklentileri ve talepleri, ithal kömüre yüksek teşvik sağlayan yanlış kararın bir an önce düzeltilerek, yerli kömüre yüksek teşvik verilmesi şeklinde düzeltilmesi, bu işletmelerde çalışan maden işçilerine ödenen iki asgari ücretten birinin devlet tarafından karşılanarak desteklenmesi, TTK'ya ton başına ödenen rödovans ücretinin, en az düzeye indirilmesi, ERDEMİR, KARDEMİR, ÇATES ve EREN ENERJİ gibi büyük sanayi ve enerji kuruluşlarının mutlaka yerli kömür kullanmasının temin edilmesi gerekmektedir.

Üzülerek belirtelim ki Zonguldak ekonomisinin ve istihdama bağlı sosyal hayatının can damarlarından birini oluşturan rödovans işletmelerinin sorunları bugüne değin çözülmemiş, beklenti ve talepleri karşılanmamış, atıl sahalardaki kömürü bin bir emekle çıkarıp, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine kazandıran bu işletmeler üvey evlat muamelesi görmüştür.

Milliyetçi Hareket Partisini temsilen şahsım tarafından konuyla ilgili çok yönlü araştırmalar yapılmış, rödovans işletmeleri tarafımdan ziyaret edilerek sorunları ve beklentileri rapor haline getirilip Genel Merkezimize sunulmuş, daha sonra Meclis Grup Başkan Vekilimiz aracılığı ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanına iletilmiştir.

Sorunun acilen çözümü için MHP olarak var gücümüzle çalışıp, ilimizdeki rödovans işletmelerinin devamlılığı, üretim ve istihdamın artarak devam etmesi, dünya piyasalarında tavan yapan kömürün yıllık üretimlerinin hedeflenen noktalara çıkarılması, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine kazandırılması için Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde gerekli girişimler yapılacaktır.

Bu konuda, Zonguldak siyaset, bürokrasi ve STK temsilcilerinin de duyarlılık içinde hareket etmesi beklenmektedir.”

Editör: Haber Merkezi